Selebrum Medya
New Design Media Development
Video Reklam

Selebrum Medya

Günümüzde herkes giderek artan bir biçimde reklâmlarla karşı karşıya kalmaktadır. Reklam, okuduğumuz gazete ve dergilerin sayfalarında, çeşitli eğlence programlarıyla radyo ve televizyonda, duvar afişleri ve ilanlarla yollarda,internette gezinirken, sosyal ağ ve paylaşım sitelerinde yer ve zamanı belli olmayan bir biçimde karşımıza çıkmaktadır.

Reklam bir kişinin veya grubun karşı bir kişi veya gruba mesajlarını ulaştırma yöntemlerinden bir tanesidir. Başka bir değişle, satıcıların mal ve hizmetleri hakkında muhtemel alıcılara bilgi ulaştıran bir araçtır. Böylece reklâm, dağıtım işleminde talepleri harekete geçiren temel bir pazarlama aracı olmaktadır. Başka bir değişle reklam, satış yapmak veya tüketicide olumlu tutumlar meydana getirmek amacıyla mallar, hizmetler ve başka konular hakkındaki bilgilerin doğrudan kişisel ilişki olmadan, bir bedel karşılığında insanlara ulaştırılmasını sağlayan bir haberleşme aracıdır.
Reklamın Amaçları: 
- Bir ürünün mümkün olduğunca çok kişi tarafından tanınmasını sağlamak 
- Tüketiciyi bilgilendirmek 
- Tüketiciyi, ürünü satın almasıyla sonuçlanacak biçimde etkilemek 
- Ürünü, mümkün olduğunca uzun süre tüketicinin gözü önünde tutmak
Reklam Yolları: Reklamcılık, teknolojiden ve eldeki mevcut imkanlardan azami ölçüde faydalanmayı gerektirir. Günümüzde başlıca kullanılan reklam yolları şunlardır:
 
- Yazılı ve resimli reklâmlar (Sanal Ortam,Gazete, dergi, broşür, ilan, tabela vb.) 
- Sesli reklâmlar (Radyo, hoparlör, telefon vb.) 
- Işıklı reklâmlar (Sinema, film, televizyon vb.) 
- Malın kendisiyle yapılan reklâmlar (Vitrinler, sergiler, fuarlar, eşantiyonlar vb.)
Webdesign Webdesign Webdesign Webdesign Webdesign

Selebrum Medya

Şirket Profili
NEW MEDIA CREATIVE AGENCY Bügün 700' den fazla firmanın yazılım,tasarım,web işlerini başarıyla yürüten bir firma haline gelmemizdeki en büyük etken &100 m&..